Bas Drijfhout.jpg

Bas Drijfhout

twynstragudde.png

Adviseur Huisvesting, vastgoed en facility management 

TwynstraGudde

Als projectleider en adviseur voert Bas opdrachten uit voor zowel de commerciële sector als het publieke domein op het gebied van bedrijfsvoering en huisvesting. Hij begeleidt en adviseert opdrachtgevers bij de herontwikkeling, renovatie of nieuwbouw van hun kantoor. Ook helpt hij mee bij het coördineren van facilitaire processen of begeleidt hij de implementatie van een huisvestings- en dienstverleningsconcept via de Employee Experience-methode. 

 

12.35 - 13.00 uur

Een integrale veranderaanpak: sleutel tot succes

Verschillende gemeenten worstelen al enige tijd met de vraag hoe de organisatie beter wend- en weerbaar kan worden. De samenleving vraagt om een compacte en doelmatige overheid waarbij efficiënte en effectieve dienstverlening wordt geleverd. Burgers wensen de gemeentelijke dienstverlening niet alleen aan de balie te ontvangen, maar steeds meer ook digitaal en aan de keukentafel. Verder moeten gemeenten er alles aan doen om ook als werkgever aantrekkelijk te zijn.

 

Corona heeft de Gemeente Utrechtse Heuvelrug een duwtje in de rug gegeven in het denkproces en ervoor gezorgd dat er de afgelopen maanden forse stappen naar een andere manier van werken zijn gezet. HR business partner van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Walter Poppeliers, en Bas Drijfhout van TwynstraGudde vertellen hoe de gemeente de bricks en de bytes - de werkomgeving en de digitale hulpmiddelen – opnieuw vorm aan het geven zijn, om vervolgens intensief aan de slag te gaan met de zachte kant van het veranderingsproces: het gedrag op de werkvloer en een HR-beleid dat aansluit op anders werken. Hoe inspireren we elkaar? Welke waarden en drijfveren leven er bij de medewerkers? Welke gedrag is gewenst en hoe kunnen we mensen op een positieve manier daaraan laten wennen? De sleutel voor succes lijkt te liggen in een integrale aanpak waarbij hard en zacht in balans zijn. In deze keynote nemen Walter en Bas je mee in op de reis die de gemeente Utrechtse Heuvelrug momenteel maakt.