Eva van Gils.jpg

Eva van Gils

Bonte Bij.png

Associate

Bonte Bij

Eva van Gils is associate bij Bonte Bij. Zij werkt als interim-manager en organisatie-adviseur op gebied van Modern Organiseren, HR-strategie, reorganiseren en leiderschaps- en teamontwikkeling. Eva is sinds 2012 intensief bezig met Modern Organiseren, waarbij specifiek aandacht uitgaat naar het creëren van meer autonomie, eigenaarschap en vrijheid bij medewerkers en teams. Verantwoordelijkheid én initiatief laag in de organisatie. Werken vanuit een heldere visie en kaders en met processen die deze principes ondersteunen. Met de juiste balans tussen sturing en autonomie en vanuit vertrouwen in plaats vanuit controle.

 

11.55 - 12.20 uur

Hybride werken: een extra push voor zelfstandig werken en autonomie

Afgelopen jaar is de manier waarop we werken noodgedwongen snel veranderd. Wendbaarheid werd steeds belangrijker en onder druk is de zelfstandigheid en vrijheid van medewerker binnen organisaties vergroot. Hoe kunnen we - als we straks meer hybride gaan werken - de goede kanten daarvan behouden? Hoe kunnen we de meer zelfstandige nieuwe manier van werken professioneler vormgeven? Belangrijke sleutels hierin zijn helderheid over een gezamenlijke visie en waarden, het scheppen van duidelijke kaders en het stimuleren van creativiteit ten behoeve van verbetering en vernieuwing. Hierdoor ontstaat er een stevig fundament waarbinnen medewerkers op andere momenten hun werk zelfstandig kunnen vormgeven. Eva van Gils laat zien hoe leidinggevenden richting kunnen geven aan dit proces en welke rol HR hierbij kan spelen.