Jan-Tjerk.jpg

Jan Tjerk Boonstra

HUCAG.png

Principal Consultant

Human Capital Group

Jan Tjerk Boonstra is Principal Consultant bij Human Capital Group waar hij met klanten werkt aan thema’s als HR Strategie, strategische personeelsplanning, performance management, flexibel organiseren en inrichten van organisaties, strategisch beloningsbeleid en professionalisering van HR(M).

 

Daarnaast is hij lid van de Raad van Advies van HR Academy, lid van de Advisory Board van business school TIAS, docent van diverse masterclasses van HR Academy en docent strategisch HRM voor het Post-HBO onderwijs van Hogeschool Inholland. Jan Tjerk was eerder werkzaam voor Manpower/Right Management, Berenschot, Hay Group, de Nederlandse Zorgfederatie en Zorgverzekeraars Nederland.

 

11.55 - 12.20 uur

Hybride werken: wisselende teams, zelfregie en een hoog AQ

De coronacrisis en het ontwikkelen van hybride werkconcepten lijken binnen veel organisaties de hefboom te zijn naar een versnelde implementatie van andere manieren van werken en organiseren. Het gevolg is een toenemende vraag naar situationeel leidinggeven en empowerment van de medewerkers. Hoe kunnen leidinggevenden hun medewerkers juist in een hybride setting weerbaar, verantwoordelijk en zelfregisserend maken?


Jan Tjerk Boonstra legt uit waarom het ontwikkelen van 21st century skills bij mensen binnen dit veranderingsproces noodzakelijk is. Ook laat hij zien wat het belang van een hoog AQ (adaptability quotiënt) is en waarom we over het vermogen moeten beschikken om steeds te leren en in wisselende teams te werken.