Walter Poppoliers.jpg

Walter Poppeliers

UHG-logo kleur Groot formaat.jpg

HR professional, interim-adviseur en coach

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Walter Poppeliers is als projectleider / strategisch adviseur verbonden aan de Gemeente Utrechtse Heuvelrug. In die rol is hij verantwoordelijk voor het vormgeven van het nieuwe werkplekconcept en geeft hij invulling aan het programma ‘Goed Verbonden’. Goed Verbonden bevat een samenhangende aanpak voor een toekomstbestendige gemeentelijke organisatie. In dit plan komen meerdere ontwikkelingen samen: de organisatieontwikkeling naar een netwerkorganisatie die midden in de samenleving staat; de wens van de raad om een deel van het gemeentekantoor te verhuren; en de recente ontwikkelingen rondom Covid-19. De inrichting van een hybride werkconcept maakt hiervan onderdeel uit. Naast zijn werkzaamheden voor de gemeente ondersteunt en begeleidt Walter andere organisaties binnen de publieke sector rondomorganisatie en HR-vraagstukken en begeleidt individuele medewerkers in hun ontwikkeling.

 

12.35 - 13.00 uur

Een integrale veranderaanpak: sleutel tot succes

 

Verschillende gemeenten worstelen al enige tijd met de vraag hoe de organisatie beter wend- en weerbaar kan worden. De samenleving vraagt om een compacte en doelmatige overheid waarbij efficiënte en effectieve dienstverlening wordt geleverd. Burgers wensen de gemeentelijke dienstverlening niet alleen aan de balie te ontvangen, maar steeds meer ook digitaal en aan de keukentafel. Verder moeten gemeenten er alles aan doen om ook als werkgever aantrekkelijk te zijn.

 

Corona heeft de Gemeente Utrechtse Heuvelrug een duwtje in de rug gegeven in het denkproces en ervoor gezorgd dat er de afgelopen maanden forse stappen naar een andere manier van werken zijn gezet. HR business partner van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Walter Poppeliers, en Bas Drijfhout van TwynstraGudde vertellen hoe de gemeente de bricks en de bytes - de werkomgeving en de digitale hulpmiddelen – opnieuw vorm aan het geven zijn, om vervolgens intensief aan de slag te gaan met de zachte kant van het veranderingsproces: het gedrag op de werkvloer en een HR-beleid dat aansluit op anders werken. Hoe inspireren we elkaar? Welke waarden en drijfveren leven er bij de medewerkers? Welke gedrag is gewenst en hoe kunnen we mensen op een positieve manier daaraan laten wennen? De sleutel voor succes lijkt te liggen in een integrale aanpak waarbij hard en zacht in balans zijn. In deze keynote nemen Walter en Bas je mee in op de reis die de gemeente Utrechtse Heuvelrug momenteel maakt.